Giấc mơ đưa Sâm Ngọc Linh ra ngoài thế giới? Sao lại không?

Tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề nghị xây dựng và phê duyệt chương trình quốc gia phát triển Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến 2045.

Giấc mơ ngành công nghiệp sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Trả lời